Архив на категория: Без категория

Наръчник за родители – 12 идеи за родители в Ковид криза

Уважаеми родители,
Представяме на Ваше внимание
НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ –
12 ИДЕИ ЗА РОДИТЕЛИ В КОВИД КРИЗА
Изданието е разработено от Асоциация „Родители“ с одобрението на Министерство на образованието и науката.

Правила за безопасност в компютърната мрежа

Уважаеми ученици, родители и учители,
Министерство на образованието и науката, в партньорство с държавни институции и неправителствени организации, със съдействието на експерти в отдел „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“,
ПРЕДСТАВЯ
Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в Интернет.
Моля, запознайте се със съдържанието!

24 май – Денят на българската просвета и култура и славянската писменост

СКЪПИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
В навечерието сме на най- светлия, най-съкровения български празник – 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост!
Всяка година на 24 май ние тържествено отбелязваме появата на буквите и почитаме паметта на техните създатели.
Всяка година на 24 май ние славословим словото, приобщаваме се към българското и се прекланяме пред всички, посветили живота си на просветата и културата.
Като директор на СУ“ Васил Априлов“, град Долна Митрополия, съм щастлива да поздравя всички ученици и целия колектив на училището с настъпващия Празник на българската духовност! Пожелавам на всички здраве, сили и вдъхновение, за да можем да отстояваме духовните ценности, да се борим за „светли бъднини“ в трудното настояще, в което живеем, когато надеждата е по-силна от всичко, когато поривът е неудържим, а добротата е повече от всякога.
2020 година ни изправи пред ново предизвикателство: световна пандемия вследствие разпространението на COVID-19.
Дистанционното обучение се наложи като единствена възможност за осъществяване на учебен процес до края на тази учебна година. Началото за всички нас – учители, ученици и родители се оказа трудна задача. Голяма част от семействата не разполагат с необходимата техника. Така бяхме провокирани да използваме собствените си ресурси като специалисти, за да предоставим най-доброто обучение в електронна или алтернативна среда. Използването на различни образователни ресурси постави нов начин на провеждане на учебните занятия.
Но, всички заедно се справихме!
Тук е мястото да изкажа ГОЛЯМА БЛАГОДАРНОСТ на всички колеги и на целия персонал от екипа на СУ“ Васил Априлов“ за всеотдайността, за колективните усилия на всички, насочени единствено към това – да вдъхновяваме, приобщаваме и образоваме нашите възпитаници!
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, които продължиха активно и отговорно да следват своите учители и да вървят по пътя на знанието!
БЛАГОДАРЯ НА РОДИТЕЛИТЕ, които, макар и в тази трудна за тях ситуация, ни подкрепяха и помагаха, бяха близо да своите деца!
На всички ни липсва възможността за физически контакти и усмивките по грейналите лица на учениците.
Но…. ВИЖТЕ НИ! Ние сме по-уверени! Забавляваме се , учим и творим       ОТНОВО ЗАЕДНО!…..
Честит празник на всички, които пазят в сърцето си светлия образ на           Солунските братя и обичат българския език!

ЦВЕТАНКА МИТЕВА
ДИРЕКТОР

Поздрав от ученици по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Честит празник!

Още изяви и поздрави от нашите талантливи ученици може да видите в страницата на СУ „Васил Априлов“ – Училище мое във Facebook

Подаване на заявления за явяване на изпити по желание

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Във връзка с обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и преустановяване на учебния процес до 13.04.2020 г., изпълнението на дейностите за организацията и провеждането на изпитите от  Националното външно оценяване с учениците от VII и X клас през учебната 2019/2020 година,

подаването на заявленията за полагане на изпит по чужд език в VII и в  X клас, и за оценяване на дигитални компетентности в X клас се извършва в срок до 10 април 2020 година.

Желаещите да се явят на тези изпити трябва да изтеглят приложените образци.

·         Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на VII клас,

·         Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на Х клас,

·         Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас.

Всяко заявление следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника, сканирано и изпратено на електронната поща на училището.

vasil_aprilov@abv.bg

От ръководството

Дистанционно обучение

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Във връзка с процеса на преподаване и учене в електронна среда от разстояние, Ви уведомяваме, че учениците от СУ „Васил Априлов”, гр. Долна Митрополия ще ползват платформата ШКОЛО БГ, както и ресурсите в електронен вариант на българското образователно издателство „Просвета” и издателство „КЛЕТ България”.

От ръководството

Организация на обучението от разстояние

Подаване на заявление за допускане до ДЗИ

 

Уважаеми зрелостници,

Във връзка с изпълнение на дейностите по Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката, относно график за подаване на заявления за допускане до ДЗИ, регистриране на заявленията в информационната система и издаване на служебни бележки в периода 04.03.2020 г. – 17.03.2020 г,, предвид регистрирани случаи на заразени с  COVID-19 в област Плевени и издадени указания за преустановен учебен процес до второ нареждане, имате възможност за електронно подаване на заявленията!

За целта:

1.  Свалете и разпечатайте приложеният PDF файл на заявлението.

2.   Попълнете четливо и подпишете заявлението.

3.   Сканирайте и изпратете заявлението на училищната електронна поща: vasil_aprilov@abv.bg     

Служебната бележка за допускане ще получите на място –  

в СУ „Васил Априлов”, гр. Долна Митрополия  след възстановяване на учебния процес.

Успех!

Забележка: За въпроси и уточнения  можете да се свържете с Петя Петрова на телефон:0879832455