Всички публикации от vaprilov

Национална телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето

Чрез Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето, децата и възрастните, които са загрижени за тях, могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани професионалисти психолози анонимно и безплатно 24 часа на ден във всеки ден от седмицата. Консултирането се извършва от служители на Агенцията за социално подпомагане /АСП/. Линията е най-бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск. Има добре изградена връзка с Националната система 112, отделите „Закрила на детето“ в цялата страна РУ на МВР, РУО към МОН и др.

Първо място на отбора на СУ ,, Васил Априлов“ град Долна Митрополия на областно ученическо състезание,, Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации“

Първо  място на отбора на СУ ,, Васил Априлов“ град Долна Митрополия на областно ученическо състезание,, Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации“

 

На 19 май 2022 година в РДПБЗН, град Плевен, се проведе Областното ученическо състезание,, Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации“. В състезанието взеха участие 4 отбора от област Плевен –  СУ „Стоян Заимов” град Плевен, ОУ „Васил Левски” град Плевен, СУ „Христо Смирненски” гр. Гулянци и СУ „Васил Априлов” град Долна Митрополия.

Отбора на СУ ,, Васил Априлов“ град Долна Митрополия бе представен от учениците от VІІ клас – Емил Тодоров, Елица Петрова, Рая Димитрова и Емилия Петрова. Ръководител на отбора е Медицинска сестра Росица Георгиева и класният им ръководител госпожа  Виктория Предашка.

Отборите се състезаваха в два етапа – проверка чрез тест  на теоретичните им познания и изпълнение на практически задания в ситуационните пунктове „Земетресение”, „Наводнения-спасяване на удавник”, „Радиоактивно заразяване, херметизация на помещения и храни”, „Индивидуални средства за защита”, „Първа  долекарска помощ” и „Пожари-гасене на пожар и видове пожарогасители”.

С общ брой от 322 точки отборът на СУ „Васил Априлов” град Долна Митрополия се класира на Първо място в Областното ученическо състезание.

Националният кръг на състезание ще се проведе на 28 юни 2022 година в град Велико Търново, където отборът на СУ „Васил Априлов” град Долна Митрополия ще представи област Плевен.

УСПЕХ И ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ!

Базар на професиите

На 28 ноември 2020г. ще се състои шестото издание на „Базар на професиите“, организиран от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Инициативата е част от „Седмицата на професионалните умения“ и предоставя възможност за ранно професионално ориентиране на децата и младежите, насърчава съзнателния избор на професия. Събитието е насочено към ученици от цялата страна на възраст между 9 и 16 години.

От специалисти ще бъдат представени над 20 професии, сред които – програмист, геолог, еколог, професии в минната индустрия, в банковия сектор, три професии от ядрената индустрия.Освен тях в програмата са включени гости, теми и професии, като среща  с изследователите на Антарктида и проф. Христо Пимпирев, лекция за кариерно ориентиране на тема „Как да избереш професия?“, дискусия за бъдещето на обществено значими професии, каквито са тези на лекаря, учителя и журналиста.

Базарът ще бъде изцяло виртуален и достъпен на профилите на Българската мрежа в You Tube и Facebook на 28 ноември 2020г.(събота), на живо от 10 до 17 ч. Регистрация не е необходима. Училища, ученици, родители, учители могат да се присъединят към базара директно онлайн.

Европейска седмица на професионалните умения

Презентация на училището

Презентация на специалност “ Компютърна техника и технологии“

Презентация на специалност „Конструиране, моделиране и

технология на облекло от текстил“

Видеоклип на СУ „Васил Априлов“

Правила за безопасност в компютърната мрежа

Уважаеми ученици, родители и учители,
Министерство на образованието и науката, в партньорство с държавни институции и неправителствени организации, със съдействието на експерти в отдел „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“,
ПРЕДСТАВЯ
Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в Интернет.
Моля, запознайте се със съдържанието!

24 май – Денят на българската просвета и култура и славянската писменост

СКЪПИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
В навечерието сме на най- светлия, най-съкровения български празник – 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост!
Всяка година на 24 май ние тържествено отбелязваме появата на буквите и почитаме паметта на техните създатели.
Всяка година на 24 май ние славословим словото, приобщаваме се към българското и се прекланяме пред всички, посветили живота си на просветата и културата.
Като директор на СУ“ Васил Априлов“, град Долна Митрополия, съм щастлива да поздравя всички ученици и целия колектив на училището с настъпващия Празник на българската духовност! Пожелавам на всички здраве, сили и вдъхновение, за да можем да отстояваме духовните ценности, да се борим за „светли бъднини“ в трудното настояще, в което живеем, когато надеждата е по-силна от всичко, когато поривът е неудържим, а добротата е повече от всякога.
2020 година ни изправи пред ново предизвикателство: световна пандемия вследствие разпространението на COVID-19.
Дистанционното обучение се наложи като единствена възможност за осъществяване на учебен процес до края на тази учебна година. Началото за всички нас – учители, ученици и родители се оказа трудна задача. Голяма част от семействата не разполагат с необходимата техника. Така бяхме провокирани да използваме собствените си ресурси като специалисти, за да предоставим най-доброто обучение в електронна или алтернативна среда. Използването на различни образователни ресурси постави нов начин на провеждане на учебните занятия.
Но, всички заедно се справихме!
Тук е мястото да изкажа ГОЛЯМА БЛАГОДАРНОСТ на всички колеги и на целия персонал от екипа на СУ“ Васил Априлов“ за всеотдайността, за колективните усилия на всички, насочени единствено към това – да вдъхновяваме, приобщаваме и образоваме нашите възпитаници!
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, които продължиха активно и отговорно да следват своите учители и да вървят по пътя на знанието!
БЛАГОДАРЯ НА РОДИТЕЛИТЕ, които, макар и в тази трудна за тях ситуация, ни подкрепяха и помагаха, бяха близо да своите деца!
На всички ни липсва възможността за физически контакти и усмивките по грейналите лица на учениците.
Но…. ВИЖТЕ НИ! Ние сме по-уверени! Забавляваме се , учим и творим       ОТНОВО ЗАЕДНО!…..
Честит празник на всички, които пазят в сърцето си светлия образ на           Солунските братя и обичат българския език!

ЦВЕТАНКА МИТЕВА
ДИРЕКТОР

Поздрав от ученици по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Честит празник!

Още изяви и поздрави от нашите талантливи ученици може да видите в страницата на СУ „Васил Априлов“ – Училище мое във Facebook