Архив на категория: Без категория

Прием на документи

       СУ „Васил Априлов“ е център за прием на документи на учениците за участие в първи и трети етап на класиране по  утвърдения държавен план-прием VIII клас за учебната 2022/ 2023 година.

Работно време на комисията:
Всеки работен ден:  от 8.00 ч. до  18.00 ч.
Смяната на комисиите се извършва в 13.00 часа.

График на дейностите:

1. Приемане на документи за участие в първи етап на класиране –
05 – 07 юли 2022 г. вкл.
2.Приемане на документи за участие в трети етап на класиране –
26 – 27 юли 2022 г. вкл.

Първо място на отбора на СУ ,, Васил Априлов“ град Долна Митрополия на областно ученическо състезание,, Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации“

Първо  място на отбора на СУ ,, Васил Априлов“ град Долна Митрополия на областно ученическо състезание,, Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации“

 

На 19 май 2022 година в РДПБЗН, град Плевен, се проведе Областното ученическо състезание,, Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации“. В състезанието взеха участие 4 отбора от област Плевен –  СУ „Стоян Заимов” град Плевен, ОУ „Васил Левски” град Плевен, СУ „Христо Смирненски” гр. Гулянци и СУ „Васил Априлов” град Долна Митрополия.

Отбора на СУ ,, Васил Априлов“ град Долна Митрополия бе представен от учениците от VІІ клас – Емил Тодоров, Елица Петрова, Рая Димитрова и Емилия Петрова. Ръководител на отбора е Медицинска сестра Росица Георгиева и класният им ръководител госпожа  Виктория Предашка.

Отборите се състезаваха в два етапа – проверка чрез тест  на теоретичните им познания и изпълнение на практически задания в ситуационните пунктове „Земетресение”, „Наводнения-спасяване на удавник”, „Радиоактивно заразяване, херметизация на помещения и храни”, „Индивидуални средства за защита”, „Първа  долекарска помощ” и „Пожари-гасене на пожар и видове пожарогасители”.

С общ брой от 322 точки отборът на СУ „Васил Априлов” град Долна Митрополия се класира на Първо място в Областното ученическо състезание.

Националният кръг на състезание ще се проведе на 28 юни 2022 година в град Велико Търново, където отборът на СУ „Васил Априлов” град Долна Митрополия ще представи област Плевен.

УСПЕХ И ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ!

Базар на професиите

На 28 ноември 2020г. ще се състои шестото издание на „Базар на професиите“, организиран от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Инициативата е част от „Седмицата на професионалните умения“ и предоставя възможност за ранно професионално ориентиране на децата и младежите, насърчава съзнателния избор на професия. Събитието е насочено към ученици от цялата страна на възраст между 9 и 16 години.

От специалисти ще бъдат представени над 20 професии, сред които – програмист, геолог, еколог, професии в минната индустрия, в банковия сектор, три професии от ядрената индустрия.Освен тях в програмата са включени гости, теми и професии, като среща  с изследователите на Антарктида и проф. Христо Пимпирев, лекция за кариерно ориентиране на тема „Как да избереш професия?“, дискусия за бъдещето на обществено значими професии, каквито са тези на лекаря, учителя и журналиста.

Базарът ще бъде изцяло виртуален и достъпен на профилите на Българската мрежа в You Tube и Facebook на 28 ноември 2020г.(събота), на живо от 10 до 17 ч. Регистрация не е необходима. Училища, ученици, родители, учители могат да се присъединят към базара директно онлайн.

Европейска седмица на професионалните умения

Презентация на училището

Презентация на специалност “ Компютърна техника и технологии“

Презентация на специалност „Конструиране, моделиране и

технология на облекло от текстил“

Видеоклип на СУ „Васил Априлов“

Наръчник за родители – 12 идеи за родители в Ковид криза

Уважаеми родители,
Представяме на Ваше внимание
НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ –
12 ИДЕИ ЗА РОДИТЕЛИ В КОВИД КРИЗА
Изданието е разработено от Асоциация „Родители“ с одобрението на Министерство на образованието и науката.