Самостоятелна форма

График  сесия 2019/2020 година

 

СЪОБЩЕНИЕ

       Резултатите от проведените изпити
ще бъдат достъпни три дни  след датата на провеждане на изпита при г-жа Илиана Маринова, ръководител направление ИКТ  Компютърна зала – III етаж