Самостоятелна форма

СЪОБЩЕНИЕ

Резултатите от проведените изпити ще бъдат достъпни три дни  след датата на провеждане на изпита в Компютърна зала – III етаж стая № 306

Заповед форми на обучение

График поправителна  сесия – март 2023/2024 година

График януарска сесия 2023/2024 година