Архив по месеци: януари 2023

Национална телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето

Чрез Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето, децата и възрастните, които са загрижени за тях, могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани професионалисти психолози анонимно и безплатно 24 часа на ден във всеки ден от седмицата. Консултирането се извършва от служители на Агенцията за социално подпомагане /АСП/. Линията е най-бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск. Има добре изградена връзка с Националната система 112, отделите „Закрила на детето“ в цялата страна РУ на МВР, РУО към МОН и др.