Архив по месеци: септември 2020

Наръчник за родители – 12 идеи за родители в Ковид криза

Уважаеми родители,
Представяме на Ваше внимание
НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ –
12 ИДЕИ ЗА РОДИТЕЛИ В КОВИД КРИЗА
Изданието е разработено от Асоциация „Родители“ с одобрението на Министерство на образованието и науката.

Правила за безопасност в компютърната мрежа

Уважаеми ученици, родители и учители,
Министерство на образованието и науката, в партньорство с държавни институции и неправителствени организации, със съдействието на експерти в отдел „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“,
ПРЕДСТАВЯ
Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в Интернет.
Моля, запознайте се със съдържанието!