Открити уроци

Седмица на предприемачеството

    Днес 13 ноември беше проведен открит урок на тема „Млад предприемач“. С което СУ „Васил Априлов“ се включи в кампанията организирана от Джуниър Ачийвмънт свързана със седмицата на предприемачеството в България. Урокът беше проведен от г-жа Давидова и ученици от V клас. Гости бяха г-жа Митева и колеги.

Открит урок по Български език и литература в V клас

Митологичен модел

    На 01.12. 2017 година се проведе открит урок по
История и цивилизации в новата интерактивна класна стая с учениците от V клас

    На 24. 02. 2017 година във СУ „Васил Априлов“  се проведе интердисциплинарен урок по гражданско образование с интегриране на информационните технологии на тема: „Глобалните цели за устойчиво развитие“. Така училището се присъедини към хилядите училища от цяла България и от целия свят, които ще проведат уроци, посветени на Глобалните цели в „Най – големият урок в света“.

Бинарен урок по Български език и литература и История и цивилизация в VI клас, 2015/2016 учебна година