Бюджет

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за Второ тримесечие на 2022 година

Бюджет 2022 година

Бюджет 2021 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за четвърто тримесечие на 2021 година

ОТЧЕТ 4-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 Г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за трето тримесечие на 2021 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за второ тримесечие на 2021 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за първо тримесечие на 2021 година

Бюджет 2020 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за четвърто тримесечие на 2020 година