Бюджет

Бюджет 2021 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за трето тримесечие на 2021 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за второ тримесечие на 2021 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за първо тримесечие на 2021 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за четвърто тримесечие на 2020 година

Бюджет 2020 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за четвърто тримесечие на 2019 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за второ тримесечие на 2019 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за първо тримесечие на 2019 година

B1_2019_Mnt_Mun

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за четвърто тримесечие на 2018 година

IB1_2018_Mnt_Mun_KSF

B1_2018_Mnt_Mun

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за трето тримесечие на 2018 година

Бюджет СУ „Васил Априлов“ за 2018 година

Информация за изпълнението на делегиран бюджет – четвърто тримесечие на 2017 година

Отчет за Второ тримесечие на 2017 година

Отчет за Първо тримесечие на 2017 година