Бюджет

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за първо тримесечие на 2019 година

B1_2019_Mnt_Mun

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за четвърто тримесечие на 2018 година

IB1_2018_Mnt_Mun_KSF

B1_2018_Mnt_Mun

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за трето тримесечие на 2018 година

Бюджет СУ „Васил Априлов“ за 2018 година

Информация за изпълнението на делегиран бюджет – четвърто тримесечие на 2017 година

Отчет за Второ тримесечие на 2017 година

Отчет за Първо тримесечие на 2017 година