Бюджет

Бюджет 2024 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за

Първо тримесечие на 2024 година

Бюджет 2023 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за

Четвърто тримесечие на 2023 година

Трето тримесечие на 2023 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за

Второ тримесечие на 2023 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за

Първо тримесечие на 2023 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за

Четвърто тримесечие на 2022 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за

Трето тримесечие на 2022 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за

Второ тримесечие на 2022 година

Бюджет 2022 година

Бюджет 2021 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за четвърто тримесечие на 2021 година

ОТЧЕТ 4-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 Г.

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за трето тримесечие на 2021 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за второ тримесечие на 2021 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за първо тримесечие на 2021 година

Бюджет 2020 година

Информация за изпълнението на делегирания бюджет за четвърто тримесечие на 2020 година