Архив на категория: новини и събития

Подаване на заявления за явяване на изпити по желание

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Във връзка с обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и преустановяване на учебния процес до 13.04.2020 г., изпълнението на дейностите за организацията и провеждането на изпитите от  Националното външно оценяване с учениците от VII и X клас през учебната 2019/2020 година,

подаването на заявленията за полагане на изпит по чужд език в VII и в  X клас, и за оценяване на дигитални компетентности в X клас се извършва в срок до 10 април 2020 година.

Желаещите да се явят на тези изпити трябва да изтеглят приложените образци.

·         Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на VII клас,

·         Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на Х клас,

·         Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас.

Всяко заявление следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника, сканирано и изпратено на електронната поща на училището.

vasil_aprilov@abv.bg

От ръководството

Дистанционно обучение

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Във връзка с процеса на преподаване и учене в електронна среда от разстояние, Ви уведомяваме, че учениците от СУ „Васил Априлов”, гр. Долна Митрополия ще ползват платформата ШКОЛО БГ, както и ресурсите в електронен вариант на българското образователно издателство „Просвета” и издателство „КЛЕТ България”.

От ръководството

Организация на обучението от разстояние

Подаване на заявление за допускане до ДЗИ

 

Уважаеми зрелостници,

Във връзка с изпълнение на дейностите по Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката, относно график за подаване на заявления за допускане до ДЗИ, регистриране на заявленията в информационната система и издаване на служебни бележки в периода 04.03.2020 г. – 17.03.2020 г,, предвид регистрирани случаи на заразени с  COVID-19 в област Плевени и издадени указания за преустановен учебен процес до второ нареждане, имате възможност за електронно подаване на заявленията!

За целта:

1.  Свалете и разпечатайте приложеният PDF файл на заявлението.

2.   Попълнете четливо и подпишете заявлението.

3.   Сканирайте и изпратете заявлението на училищната електронна поща: vasil_aprilov@abv.bg     

Служебната бележка за допускане ще получите на място –  

в СУ „Васил Априлов”, гр. Долна Митрополия  след възстановяване на учебния процес.

Успех!

Забележка: За въпроси и уточнения  можете да се свържете с Петя Петрова на телефон:0879832455