Прием 2020/2021

       Информация за работно време на комисиите по прием на документи и      записване на приетите ученици в VIII клас в СУ“ Васил Априлов“

Необходими документи за участие в приема след завършено основно образование

Важни дати за седмокласниците

Необходими документи за записване на приетите ученици в VIII клас

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2020 – 2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Списък на записаните ученици в Първи клас за учебната 2020/2021 година

 Свободни места в паралелката няма.

Уважаеми родители,

Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че подаването на заявление /по образец/ за прием в първи клас ще се извършва  онлайн.

  • Срок за подаване на заявленията:

от 05.05.2020 г. до 30.05.2020 г.;

попълване на свободните места:

от 01.06.2020 г. до 11.09.2020 г.

Всички останали документи, вкл.  Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал ще се подават в периода от 01.09.2020 г. до 11.09.2020 г., в канцеларията на училището,

с работно време: от 8,00 ч до 16,00 часа всеки работен ден.

 

ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА 2020 – 2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Уважаеми родители,

Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за пети клас – учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че подаването на заявление /по образец/ за прием в пети клас ще се извършва  онлайн.

  • Срок за подаване на заявленията:

от 16.06.2020 г. до 13.09.2020 г.;

Повече информация прочетете в
График за дейностите по прием на ученици в I и V клас
Училищен план-прием 2020/2021 гдина
Среден бал на приетите ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 година

Специалност „Компютърна техника и технологии“ – 182

Специалност „Конструиране, моделиране и технология

на облекло от текстил“ – 108

Държавен – план прием 2019/2020 учебна година

 

Информация за графика на дейностите по приемане на ученици в VIII клас

 

Училищен план-прием