Прием 2020/2021

Училищен план-прием 2020/2021 гдина
Среден бал на приетите ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 година

Специалност „Компютърна техника и технологии“ – 182

Специалност „Конструиране, моделиране и технология

на облекло от текстил“ – 108

Държавен – план прием 2019/2020 учебна година

 

Информация за графика на дейностите по приемане на ученици в VIII клас

 

Училищен план-прием