Държавен план прием 2023/2024

Важно за кандидат-гимназистите!

Свободни места за четвърти етап на класиране за прием в VIII клас  в неспециализираните училища за учебната 2023-2024 година

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ Е ЦЕНТЪР ЗА ПРИЕМ
НА ДОКУМЕНТИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА –
I  И III ЕТАП

Към публикацията –тук

Утвърден Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2023/2024 година

 

Дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания в IV,  VII и X клас през учебната 2022 / 2023 година

 

Дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2022 / 2023 година:

 

Образци на документи  – заявления

ЗАЯВЛЕНИЕ
за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на VII клас

ЗАЯВЛЕНИЕ
за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас

ЗАЯВЛЕНИЕ
за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на X клас

ЗАЯВЛЕНИЕ
за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)/до държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ДИППК)