Прием 2021/2022

Свободни места след трети етап на класиране

Съобщение

Средно училище „Васил Априлов“ е център за подаване на документи за участие в приема на ученици в осми клас на места по Държавен план-прием.

Комисии за прием на документи и записване на приетите ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 година
Списък на записаните ученици и брой свободни места в I клас за учебната 2021/2022 година
Държавен план-прием в VIII клас по професии
Заповед за утвърждаване на училищен план-прием за учебната 2021/2022 година
График за дейностите по прием на ученици в I клас за учебната 2021/2022 година
График за дейностите по прием на ученици в V клас за учебната 2021/2022 година