Държавен план прием 2024/2025

Важно за кандидат-гимназистите!

 

Утвърден Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2024/2025 година

 

Дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания в IV,  VII и X клас през учебната 2023 / 2024 година

 

Дати и график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023 / 2024 година:

Дати и график на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас и след завършен
първи гимназиален етап в XI клас

 

Образци на документи  – заявления

ЗАЯВЛЕНИЕ
за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на VII клас

ЗАЯВЛЕНИЕ
за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас

ЗАЯВЛЕНИЕ
за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на X клас

ЗАЯВЛЕНИЕ
за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)/до държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ДИППК)