Графици

Информация за организацията на учебния ден

Седмично разписание II срок

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ В ЧАСТТА НА УЧЕБНА ПРАКТИКА ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

График класни работи

График контролни работи

График консултации

Допълнителен час за работа с родители и документация