Графици

Информация за организацията на учебния ден

Седмично разписание I срок

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ В ЧАСТТА НА УЧЕБНА ПРАКТИКА ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

Приемно време учители

График класни работи

График контролни работи

График консултации

График Допълнителен ЧК