История

  Оскъдни са сведенията, свързани със създаването и развитието на училището в Долна Митрополия.

    Най-старите устни сведения за съществуване на „училище“ в частни къщи има от 1865-1866 година, където са учели да четат църковни книги, да пишат и смятат върху пясък само 5-10 момчета. Непосредствено след освобождението от турско робство – 1878 г., просветен за времето си и патриотично настроения Пеко Савов Цанков, организира училище в дома на баща си Цеко Прокопов, в което обучава 10-15 будни деца.

    Едва в 1885 година е построена първата училищна сграда в Долна Митрополия, състояща се от 2 стаи, коридор и малка канцелария. В тези 2 учебни стаи са се учили слети класове – I и II отделение, III и IV отделение – от един учител. На 01 ноември 1920 е завършено построяването на друга училищна сграда върху удължените, разширени и заздравени основи на старото училище с още две класни стаи и коридор.

    През учебната 1921/1922 година в Долна Митрополия се открива прогимназията.

    През 1930 година е построена нова самостоятелна сграда в центъра на селището с 6 учебни стаи върху площ от 11 декара. Вероятно от тогава получава наименованието НОУ „Цар Борис III“, а през 1937 година е преименувано в НОУ „Васил Априлов“. В двете сгради са се учили ученици в отделенията и прогимназията до 1971 година, когато е завършена новата училищна сграда.

    На 01 март 1971 година ОУ „Васил Априлов“ приема своите възпитаници. Новата сграда е с 14 светли стаи, парно отопление, с обширни кабинети и хранилища, снабдено с необходимите нагледни средства, работилница и стол. Тук се учат деца до VIII клас. Благодарение на развитието на учебното дело и преустройството на народното образование през 1989 година ОУ в град Долна Митрополия прераства в ЕСПУ „Васил Априлов“ – град Долна Митрополия, с което решава въпроса, всички ученици да завършат X клас и след това да получат професия в УПК. Припомняйки си историята, но наситена със събития история на училището стигаме да 1990 година, когато шепа ентусиасти от никому неизвестното СОУ „Васил Априлов“ град Долна Митрополия, обединени около училищното ръководство, повярваха че, могат да надскочат себе си и времето и да създадат едно ново учебно заведение, което да отговори на съвременните обществени и икономически потребности. Идеята на първосъздателите на училището беше подкрепена от ръководството на община Долна Митрополия, РИ на МОН град Плевен и лично от г-жа Янка Такева, от българската туристическа камара в лицето на доцент Цветан Тончев и в крайна сметка беше успешно защитена в колегиума на МОН. С решение на колегиума на МОН от 1990 година горният курс на СОУ „Васил Априлов“ град Долна Митрополия беше трансформиран в Средно общообразователно училище с професия „Администратор в туризма“. Така беше създаден прототипът на сегашната Професионална гимназия по туризъм.

    През 2004 година беше възстановена прекъснатата за 10 години прогимназиална степен.