Екипът ни

     ДИРЕКТОР – Цветанка Митева
     ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР – Недялка Николова

      УЧИТЕЛИ – НАЧАЛЕН ЕТАП
Подготвителна група – Марияна Малинова

І А клас – Веселка Иванова
ІI A клас – Ваня Филипова
ІII А клас –  Нина Цолова
ІV А клас – Виолета Мотова

     ГРУПИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА  ОБУЧЕНИЕ

I ЦДО – Петя Цветанова
II ЦДО – Валя Динчева
III ЦДО – Мария Николова
IV ЦДО  – Людмила Тодорова
ЦДО V – Александър Илиев
ЦДО VI – Албена Георгиева
ЦДО VII – Емилия Гетова

 

     КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

V A клас – Виктория Предашка
VI A клас – Татяна Христова
VII A клас – Илонка Миткова
VIII А клас – Теменужка Стоянова
IX А клас – Цветелина Маринова
Х А клас – Магдалена Давидова
XI А клас – Зоя Диянова

    УЧИТЕЛИ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН И  ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Български език и литература –  Теменужка Стоянова,Цветелина Маринова
Руски език –  Недялка Николова, Цветелина Маринова
Английски език – Десислава Кръстева
Математика – Георги Георгиев
Информационни технологии –Илиана Маринова, Георги Стаменов
Физика и астрономия – Илиана Маринова
Химия и опазване на околната среда – Илонка Миткова
Биология и здравно образование – Илонка Миткова
Човекът и природата – Илонка Миткова
История и цивилизации,Философия – Зоя Диянова
География и икономика,Философски науки – Захари Замфиров
Изобразително изкуство – Татяна Христова
Музика – Татяна Христова
Технологии и предприемачество – Захари Замфиров
Физическа култура и спорт – Виктория Предашка
Учебни предмети по професионална подготовка – Магдалена Давидова,
Георги Стаменов, Севдалина Костова

Училищен психолог – Светла Ралчева

Ресурсен учител – Цветослава Дякова

Образователен медиатор – Цветослава Николова