Екипът ни

     ДИРЕКТОР – Цветанка Митева
     ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР – Недялка Николова

      УЧИТЕЛИ – НАЧАЛЕН ЕТАП
Подготвителна група – Марияна Малинова

І A клас – Ваня Филипова
ІI А клас –  Нина Цолова
ІІI А клас – Виолета Мотова
ІV А клас – Веселка Иванова

     ГРУПИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА  ОБУЧЕНИЕ
I ЦДО – Валя Динчева
II ЦДО – Верка Тодорова
III ЦДО  – Людмила Тодорова
IV ЦДО – Петя Цветанова
ЦДО VI-VII – Емилия Гетова
ЦДО V – Олга Иванова

     КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ
V A клас – Татяна Христова
VI A клас – Илонка Миткова
VII А клас – Герга Георгиева
VІII А клас – Цветелина Маринова
IХ А клас – Магдалена Давидова
X А клас – Зоя Диянова
ХI A клас – Теменужка Стоянова

    УЧИТЕЛИ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН И  ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Български език и литература –  Герга Георгиева, Теменужка Стоянова
Руски език –  Недялка Николова, Цветелина Маринова
Английски език – Десислава Кръстева
Математика – Георги Георгиев, Людмила Йорданова
Информационни технологии –Илиана Маринова, Магдалена Давидова
Физика и астрономия – Людмила Йорданова
Химия и опазване на околната среда – Илонка Миткова
Биология и здравно образование – Илонка Миткова
Човекът и природата – Илонка Миткова
История и цивилизация – Зоя Диянова
География и икономика,Философски науки – Захари Замфиров,
Изобразително изкуство – Татяна Христова
Музика – Татяна Христова
Технологии и предприемачество – Магдалена Давидова
Физическа култура и спорт – Виктория Предашка
Учебни предмети по професионална подготовка – Магдалена Давидова,
Георги Стаменов, Нора Маринова

Училищен психолог – Анатолий Рачовски

Ресурсен учител – Ралица Веселинова