Екипът ни

     ДИРЕКТОР – Цветанка Митева
     ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР – Недялка Николова

 

      УЧИТЕЛИ – НАЧАЛЕН ЕТАП
Подготвителна група – Марияна Малинова

І А клас –  Валя Динчева
ІI А клас – Магдалена Давидова
ІII А клас – Виолета Мотова
ІV A клас – Веселка Иванова

     ГРУПИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА  ОБУЧЕНИЕ

I ЦДО – Мария Николова
II ЦДО  – Светослав Иванов
III ЦДО – Людмила Тодорова
IV ЦДО – Петя Цветанова

ЦДО V – Александър Илиев
ЦДО VI – Албена Георгиева
ЦДО VII – Емилия Гетова

 

     КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

V A клас – Невелина Йорданова
VI A  клас- Татяна Христова
VII A клас – Николина Русева
VIII А клас – Памела Железарова
IX A клас – Зоя Диянова
X А клас – Йоана Делийска
XI А клас – Теменужка Стоянова
ХII А клас – Наталия Брайкова

    УЧИТЕЛИ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН И  ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Български език и литература –  Теменужка Стоянова,Герга Георгиева
Руски език – Недялка Николова, Наталия Брайкова
Английски език – Десислава Кръстева
Математика –  Николина Русева, Йоана Делийска
Информационни технологии, Компютърно моделиране –Илиана Маринова,
Физика и астрономия – Николина Русева
Химия и опазване на околната среда – Невелина Йорданова
Биология и здравно образование -Невелина Йорданова
Човекът и природата – Невелина Йорданова
История и цивилизации,Философия, Гражданско образование – Зоя Диянова
География и икономика,Философски науки – Захари Замфиров
Изобразително изкуство – Татяна Христова
Музика – Татяна Христова
Технологии и предприемачество – Захари Замфиров
Физическа култура и спорт – Виктория Предашка
Учебни предмети по професионална подготовка –  Памела Железарова, Калоян Атанасовски,  Севдалина Костова,  Марияна Божкова, Димитринка Тасева, Надя Йолова

Училищен психолог – Светла Ралчева

Ресурсен учител – Илиана Русева

Образователен медиатор – Цветослава Николова,Надя Йолова