Екипът ни

     ДИРЕКТОР – Цветанка Митева
     ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР УД- Недялка Николова

     ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР УПД – Даниел Ангелов

      УЧИТЕЛИ – НАЧАЛЕН ЕТАП
Подготвителна група – Марияна Малинова

І А клас – Виолета Мотова
ІI А клас – Веселка Иванова
ІII A клас – Ваня Филипова
ІV А клас –  Нина Цолова

     ГРУПИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА  ОБУЧЕНИЕ

I ЦДО  – Людмила Тодорова
II ЦДО – Петя Цветанова
III ЦДО – Валя Динчева
IV ЦДО – Мария Николова
ЦДО V – Емилия Гетова
ЦДО VI – Александър Илиев
ЦДО VII – Албена Георгиева

 

     КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

VA  клас- Николина Русева
VI A клас – Виктория Предашка
VII A клас – Татяна Христова
VIII A клас – Валери Бояджиев
IX А клас – Теменужка Стоянова
X А клас – Наталия Брайкова
ХI А клас – Магдалена Давидова
XIIА клас – Зоя Диянова

    УЧИТЕЛИ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН И  ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Български език и литература –  Теменужка Стоянова,Недялка Николова,Герга Георгиева
Руски език – Наталия Брайкова
Английски език – Десислава Кръстева
Математика – Валери Бояджиев, Николина Русева
Информационни технологии, Компютърно моделиране –Илиана Маринова, Валери Бояджиев
Физика и астрономия – Николина Русева
Химия и опазване на околната среда – Илонка Миткова
Биология и здравно образование – Илонка Миткова
Човекът и природата – Илонка Миткова
История и цивилизации,Философия, Гражданско образование – Зоя Диянова
География и икономика,Философски науки – Захари Замфиров
Изобразително изкуство – Татяна Христова
Музика – Татяна Христова
Технологии и предприемачество – Захари Замфиров
Физическа култура и спорт – Виктория Предашка
Учебни предмети по професионална подготовка – Даниел Ангелов, Магдалена Давидова, Георги Стаменов, Памела Железарова, Нора Маринова, Севдалина Костова

Училищен психолог – Светла Ралчева

Ресурсен учител – Илиана Русева

Образователен медиатор – Цветослава Николова