Екипът ни

     ДИРЕКТОР – Цветанка Митева
     ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР УД- Недялка Николова

     ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР УПД – Даниел Ангелов

      УЧИТЕЛИ – НАЧАЛЕН ЕТАП
Подготвителна група – Марияна Малинова

І А клас –  Нина Цолова
ІI А клас – Виолета Мотова
ІII А клас – Веселка Иванова
ІV A клас – Валя Динчева

     ГРУПИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА  ОБУЧЕНИЕ

I ЦДО – Мария Николова
II ЦДО  – Людмила Тодорова
III ЦДО – Петя Цветанова
IV ЦДО – Светослав Иванов

ЦДО V – Албена Георгиева
ЦДО VI – Емилия Гетова
ЦДО VII – Александър Илиев

 

     КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

V A клас – Татяна Христова
VI A  клас- Николина Русева
VII A клас – Виктория Предашка
VIII А клас – Зоя Диянова
IX A клас – Валери Бояджиев
X А клас – Теменужка Стоянова
XI А клас – Наталия Брайкова
ХII А клас – Магдалена Давидова

    УЧИТЕЛИ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН И  ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Български език и литература –  Теменужка Стоянова,Герга Георгиева
Руски език – Недялка Николова, Наталия Брайкова
Английски език – Десислава Кръстева
Математика – Валери Бояджиев, Николина Русева
Информационни технологии, Компютърно моделиране –Илиана Маринова, Николина Русева
Физика и астрономия – Николина Русева
Химия и опазване на околната среда – Илонка Миткова
Биология и здравно образование – Илонка Миткова
Човекът и природата – Илонка Миткова
История и цивилизации,Философия, Гражданско образование – Зоя Диянова
География и икономика,Философски науки – Захари Замфиров
Изобразително изкуство – Татяна Христова
Музика – Татяна Христова
Технологии и предприемачество – Захари Замфиров
Физическа култура и спорт – Виктория Предашка
Учебни предмети по професионална подготовка – Даниел Ангелов, Магдалена Давидова, Памела Железарова, Калоян Атанасовски, Нора Маринова, Севдалина Костова

Училищен психолог – Светла Ралчева

Ресурсен учител – Илиана Русева

Образователен медиатор – Цветослава Николова