Училищни документи 2023/2024 учебна година

Програмна система на група за предучилищно образование

Стратегия за развитие на СУ“Васил Априлов“

Годишен план, План квалификационна дейност, План заседания ПС, План контролна дейност на Директора

Годишен план

План квалификационна дейност

План заседания ПС

План контролната дейност на Директора

План контролната дейност на заместник-директора

План на КС за прилагане на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Правилник за устройството и дейността на училището

Училищни учебни планове I –  VII клас

Училищни учебни планове професионално обучение VIII, IX, X, XI, XII клас

VIII клас

IX клас

X клас

XI клас

XII клас

Политика за поверителност и защита на личните данни

Форми на обучение

Транспортна схема

Организация на учебния ден