Образователни услуги и образци на документи

 

Образци на документи:

  1. Заявление за записване в VIII клас професионална подготовка по ДПП за учебната 2020/2021
  2. Заявление за издаване на удостоверение за преместване
  3. Заявление за записване в I/V клас за учебната 2020/2021
  4. Заявление за издаване на дубликат на документ

 

Преместване на ученици

Издаване на диплома

Издаване на дубликат