Архив по месеци: април 2020

Подаване на заявления за явяване на изпити по желание

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Във връзка с обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и преустановяване на учебния процес до 13.04.2020 г., изпълнението на дейностите за организацията и провеждането на изпитите от  Националното външно оценяване с учениците от VII и X клас през учебната 2019/2020 година,

подаването на заявленията за полагане на изпит по чужд език в VII и в  X клас, и за оценяване на дигитални компетентности в X клас се извършва в срок до 10 април 2020 година.

Желаещите да се явят на тези изпити трябва да изтеглят приложените образци.

·         Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на VII клас,

·         Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на Х клас,

·         Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас.

Всяко заявление следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника, сканирано и изпратено на електронната поща на училището.

vasil_aprilov@abv.bg

От ръководството